Nors, Tved og Øster Vandet Kirker 


Ansatte

'

Sognepræst, 
Annie Krog Foldager

Telefon og træffetider

Jeg kan træffes på tlf. 97-981030 eller 30611008. Jeg kan endvidere kontaktes via mail: akf@km.dk. Mandag er min ugentlige fridag. Ønsker man besøg af præsten, er man meget velkommen til at kontakte mig, så finder vi helt sikkert et tidspunkt.

Ferie og friweekends.
Jeg afholder ferie fra den 9. september til og med 16. september, og fra den 12. oktober til og med 21. oktober. Embedet passes under mit fravær af Kirsten Haaber, Sennels Tlf.: 20468347 Mail: khb@km.dk

 

Nors   Tved Øster Vandet

Graver Nors
Jørgen Christiansen
Søbakken 2
7700 Thisted
Tlf. 24900808
Email:norskirke@hotmail.com

Graver Tved
Jørgen Christiansen
Søbakken 2, Nors
7700 Thisted
Tlf 24900808

Graver Tved
Jørgen Christiansen
Søbakken 2, Nors
7700 Thisted
Tlf 24900808

Organist
Olga Jeppesen
Bybakken 46, Ræhr
7730 Hanstholm
Tlf. 97965279

Gravermedhjælper
Randi Luxhøj
Grurupvej 15
7755 Bedsted
20415115

Organist
Ingrid Johannessen
Møllevang 13 Tingstrup

Kirkesanger
Lilian Andersen
Vangsgade 35
7752 Snedsted
Tlf. 40281163

Organist
Olga Jeppesen
Bybakken 46, Ræhr
7730 Hanstholm
Tlf. 97965279

Kirkesanger
Lilian Andersen
Vangsgade 35
7752 Snedsted
Tlf. 40281163