Nors, Tved og Øster Vandet Kirker 


Ansatte

'

Sognepræst, 
Annie Krog Foldager

Telefon og træffetider

Jeg kan træffes på tlf. 97-981030 eller 30611008. Jeg kan endvidere kontaktes via mail: akf@km.dk. Mandag er min ugentlige fridag. Ønsker man besøg af præsten, er man meget velkommen til at kontakte mig, så finder vi helt sikkert et tidspunkt.

Ferie og friweekends.
Jeg afholder ferie fra den 30. maj til og med 5. juni, og igen fra den 24.juni til og med 1. juli. Embedet passes under mit fravær af bl.a. Sigrid Kjær, Sennels Tlf.: 51505035 .

 

Nors   Tved Øster Vandet

Graver Nors
Jørgen Christiansen
Søbakken 2
7700 Thisted
Tlf. 24900808
Email:norskirke@hotmail.com

Graver Tved
Jørgen Christiansen
Søbakken 2, Nors
7700 Thisted
Tlf 24900808

Graver Tved
Jørgen Christiansen
Søbakken 2, Nors
7700 Thisted
Tlf 24900808

Organist
Bodil Tange
Momtoftvej 24, Sennels
7700 Thisted
Tlf.  97986624

Gravermedhjælper
Randi Luxhøj
Grurupvej 15
7755 Bedsted
20415115

Organist
Ingrid Johannessen
Møllevang 13 Tingstrup

Kirkesanger
Lilian Andersen
Vangsgade 35
7752 Snedsted
Tlf. 40281163

Organist
Olga Jeppesen
Bybakken 46, Ræhr
7730 Hanstholm
Tlf. 97965279

Kirkesanger
Lilian Andersen
Vangsgade 35
7752 Snedsted
Tlf. 40281163