Nors og Tved Kirker 

SOGNEEFTERMIDDAG
Torsdag d. 25. februar 

Torsdag den 25. februar kl. 14.30 får vi besøg af Ballerum Tærsk´værk, og så er der lagt op til en eftermiddag med sang og musik, hvis ellers Corona´ situationen tillader det. Vel mødt.

Mødeudvalget.