Nors, Tved og Øster Vandet Kirker 


Om Nors Kirke

Tved Kirke blev i lighed med de fleste andre landsbykirker opført i 1100 årene. Sydfra kom kyndige folk, som kunne udhugge kvadersten af granitblokke. De havde også lært at bygge. Kirken blev opført midt i sognet med kor og skib. Sidst i 1400-årene blev tårnet opført med brug af kirkekvadre. I mange år troede man, at tårnet var opført i 1799 men årstallet markerer en istandsættelse af tårnet. Der står også nogle store bogstaver, nemlig P K D B. De står for ægteparret Peder Hansen Koldkær og Dorthe Jensdatter Bonnerup. De ejede Skelsgård, som var en stor ejendom i den nordlige del af Tved Sogn. Som tak for, at de betalte for restaureringen, fik de deres bogstaver på tårnet.

Tved Kirke i Thy blev kendt over hele landet i 1875. Dette år udkom "Illustreret Tidende" den 5. december med Magnus Petersens tegning af den næsten tilsandede kirke. Sand var fra 1400-årene trængt frem fra vest og havde lagt mange gårde øde. Magnus Petersen skrev i sine erindringer: "Kirken er helt omgivet af klitter, og når man går op til den, må man vandre i blødt og løst sand, der når langt op over fødderne". Da vi nåede til 1900 årene, blev der taget fat på at ændre landskabet. Den første plantør blev ansat, og han fik samlet friske kvinder, der plantede fra morgen til aften. Tved Plantage står i dag som den flotteste i Nationalpark Thy. Den sandede sti ind til kirken er afløst af fliser. Kirkegården er i dag én af de mest tiltrækkende i Thy, og den holdes meget smukt af vor graver gennem mange år: Erling Overgaard. 

Jørgen Miltersen.

Læs/se mere om

Altertavlen

Døbefont og kalkmalerier

Gravminder

Korbuekrucifiks

Ændringer

Klik på et billede for at forstørre